08.01.2013 Hver anden dansker er ikke på kontoret

Skærmbillede 2013-01-06 kl. 18.07.46

Undersøgelser iværksat af SIGNAL viser, at arbejdsbordene i danske virksomheder står tomme i halvdelen af arbejdstiden. Større fokus på indretning vil gøre det markant nemmere for virksomhedernes medarbejdere at samarbejde, dele viden og forbedre bundlinjen.

Både offentlige og private virksomheder ødsler værdifulde ressourcer væk på tomme lokaler. Samtidig mister de oplagte muligheder for at dele viden, opbygge relationer og tænke nyt. Årsagen: Utidssvarende indretning af det sted, de arbejder.

SIGNAL rådgiver offentlige og private virksomheder i at designe arbejdspladser og herigennem forbedre medarbejdernes performance, og vores analyser viser, at medarbejdere i bl.a. videntunge virksomheder og landets kommuner og styrelser, ikke bruger deres arbejdsplads – det vil sige bord og stol – i 50 procent af arbejdstiden. Tallene baseres på en række undersøgelser af, hvordan medarbejdere arbejder og bruger faciliteterne på kontoret.

Svært at dele viden
Når medarbejderne er væk i halvdelen af tiden er det indlysende, at virksomheden spenderer penge på en masse uudnyttede ressourcer. Men det er ikke de eneste tab. Virksomheder har i dag et betydeligt behov for, at deres medarbejdere deler viden. De yngre generationer videndeler mere. Derfor har virksomhederne brug for aktivitetsbaserede arbejdspladser, hvor det er nemt at kommunikere, dele viden og udvikle nye kundeløsninger.

Signal Arkitekter har igennem 12 år indsamlet data om, hvilke arbejdsaktiviteter danskerne løser i løbet af dagen, og hvor mange kvadratmeter virksomhederne anvender på eks. lederes kontorer og fælleskontorer. Ifølge Signal Arkitekter går de samme tendenser igen i de fleste virksomheder – det vil sige både små, mindre, store samt i det offentlige, bl.a. kommunerne.

En aktivitetsbaseret arbejdsplads anno 2012 reducerer eller fjerner helt de individuelle kontorer. Medarbejderne har ikke længere ejerskab over specifikke rum eller borde, fordi det fastlåser muligheden for at udnytte lokaler til flere forskellige ting.

Finansbranchen rykker
Men flere større virksomheder – især i finansbranchen og de store konsulenthuse – ser potentialet i at tænke interaktion og kommunikation ind i kontorlokalerne, så indretningen øger medarbejdernes performance. Deloitte er en af de virksomheder som SIGNAL har været rådgiver for.

Resultater på bundlinjen
”1.500 medarbejdere arbejder i Deloitte Huset, men der er sjældent mere end halvdelen til stede, fordi folk er hos kunderne, på kursus eller ferie. Derfor er der kun opsat 1.000 arbejdsborde til dem. Ændringen af kontormiljøet har betydet, at vi i dag har færre uudnyttede skriveborde og bedre faciliteter til glæde for alle. Det øgede samarbejdet og det samlede output i Deloitte,” fortæller Ole Ferbing, som stod i spidsen for bygge- og change managementprojektet hos Deloitte med Signal Arkitekter som rådgivere.

Jyllandsposten har bragt en artikel om SIGNAL’s undersøgelser som kan læses her: JP_artikel

By Signal admin.