11.11.2016 Hvorfor er data vigtigt for arbejdsmiljøet?

Det forsøgte Charlotte Mark, Managing Director i Microsoft, Jeff Gravenhorst, CEO i ISS Group, og Gitte Andersen, Managing Partner i SIGNAL, at svare på på konferencen om big data, som SKANSKA, SIGNAL & Arkitektskolen afholdt d. 6. oktober i København.

Data er vigtigt for at kunne skabe endnu mere velfungerende og attraktive arbejdspladser i fremtiden. Big data skaber værdi for medarbejderne i form af bedre og mere intelligente arbejdsgange og for arbejdsgiverne i form af bedre udnyttelse af ressourcerne.

Bedre og mere effektive arbejdspladser

Data er et vigtigt værktøj til at opnå indsigt i, hvordan arbejdspladsen bliver brugt. Gitte Andersen, Managing Partner i SIGNAL, fortalte på konferencen om, hvordan SIGNAL bruger data til evidensbaseret rådgivning og udvikling. Ved at basere indretningen af arbejdspladser på viden, opnår man et arbejdsmiljø, som er tilpasset den enkelte virksomhed på en måde, som kan fremme lige netop den adfærd, som ønskes. Fx kan man indrette rum, så de indbyder til enten samarbejde, aktivitetsarbejde, stillearbejde eller formelle/uformelle møder. Faktisk viser undersøgelser, at vi er mere glade, innovative og effektive, når vi samarbejder – og samtidig bruger vi færre kvadratmeter. Det er derfor en god ide at arbejde strategisk med de fysiske rammer.

Microsoft har netop brugt data til at indrette deres nye hovedkontor i Lyngby. Charlotte Mark, Managing Director i Microsoft, fortalte, hvordan man her har brugt data til at undersøge medarbejdernes behov og netop indrette på baggrund af dem. Det er der kommet en attraktiv og innovativ arbejdsplads ud af, hvor samarbejde er i højsædet. På baggrund af undersøgelser har man fx fundet ud af, at en videnmedarbejder arbejder fra mere end tre forskellige steder i løbet af en arbejdsdag, hvilket stiller krav til de fysiske rammer og muligheden for at arbejde på flere forskellige måder.

Jeff Gravenhorst, CEO i ISS Group, talte om, hvordan ISS via data om drift og service har opnået større effektivitet og bedre udnyttelse af ressourcerne. Fx er man begyndt at tracke, hvor mange der har været på toilettet – hvis det er mange, skal toilettet rengøres, hvis det er få, er det ikke nødvendigt at bruge ressourcer på det. Ved at bruge sensorer til at måle, hvor mange stole, skriveborde og møderum, der bliver brugt i løbet af en arbejdsdag, kan man altså effektivisere rengøringen. Jeff Gravenhorst talte også om de muligheder og potentialer, som ISS ser ved at udnytte data yderligere. Hvis man fx begyndte at måle, hvor mange medarbejdere der er mødt ind, kan man i kantinen begynde at regne ud, hvor meget mad man skal lave. Derudover kan man ved at udnytte data baseret på brug og vejr også regulere udgifterne til fx lys, el og varme. Med big data kan man også lade automaten med snacks, sæbe eller servietter selv fortælle, hvornår den er ved at løbe tør, så man ikke skal bruge ressourcer på at holde øje med den. Samtidig kan man forudsige, hvornår den skal repareres. Ved at kunne forudsige reparationer og eventuelle systemnedbrud vil man også kunne minimere tidsspilde for medarbejderne.

Innovation og vækst

Big data kan altså sige en hel del ting om, hvordan vi arbejder og bevæger os, som i sidste ende kan lette både udgifter og arbejdsgange. At samle store mængder data, analysere dem og bruge dem optimalt har altså et bredt samfundspotentiale, men kan bestemt også bruges til at skabe bedre og mere effektive arbejdspladser i fremtiden. Big data kan anvendes som solid videnbase for udvikling af attraktive arbejdspladser, der giver øget produktivitet, effektivitet og medarbejdertilfredshed. Men big data kan også bruges til at optimere både omkostninger, udbytte og kundetilfredshed i forbindelse med drift og service. Potentialet ved at indrette og drifte danske arbejdspladser attraktivt og intelligent er enormt.

Big data rummer store perspektiver for samfundet, og man vil kunne kortlægge eksempelvis adfærdsmønstre ned til mindste detalje via intelligente produktionsapparater, internetbaserede systemer, smartphone-apps og sensorer i byer og bygninger.

By Signal admin.