06.04.2017 “Kloge kvadratmeter”

Skab kloge kvadratmeter sammen

Kloge kvadratmeter er skrevet for de mange ledere og medarbejdere, der gerne vil arbejde med vedvarende udvikling af læringsmiljøer – i hele kommunen eller i den enkelte daginstitution, i en grundskole, et gymnasium eller en erhvervsskole – og som stiller spørgsmålet: hvordan kan vi bruge vores rumressourcer bedre til gavn for børn og unge?

Kloge kvadratmeter er en gør-det-sammen-bog for institutionsledelser og medarbejdere, bestyrelser, politikere og forvaltninger, der vil arbejde med ‘rummet som den tredje pædagog’. Bogen præsenterer en mulighedsdagsorden for rum, adfærd, læring og trivsel og giver enkle metoder til at afdække og omsætte de mange skjulte rumressourcer, der venter på at blive aktiveret. Allerede fra i morgen!

Der er masser af skjulte ressourcer til bedre læringsmiljøer i daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser. I gennemsnit bliver en skoles rum kun brugt 50 % af tiden fra kl. 8-14. Og de dyreste faglokaler bliver kun brugt 35 % af tiden.

Ved enkle kortlægningsmetoder om brug af rum i institutioner giver bogen helt konkrete værktøjer til, hvordan man på alle institutioner fra 0-18 år kan få ‘mere og bedre for mindre’. Ved at tænke i fællesskaber, samskabelse, fleksible rum ude og inde – og alt sammen inden for eksisterende byggeri.

Der er en række ‘Sådan kan du gøre’-kapitler, der helt konkret giver inspiration til at arbejde med rum og læring med udgangspunkt i bl.a. anderledes holdfællesskaber, inklusion, udeskole, gøresteder og produktion, bevægelse og samarbejde med guldet i nabolaget, fx det lokale foreningsliv.

Bogen er støttet af Realdania og DSEB, og Skolederforeningen, KL og Danske Erhvervsskoler og -gymnasier er netværkspartnere.

Det er et con amore-projekt. Forfatterne Gitte Andersen og Christine Antorini har taget initiativ til bogen, fordi de synes, der er så meget potentiale i at arbejde med rum og læring. De lærte hinanden at kende tilbage fra projektet Ny Nordisk Skole, og det har været inspirationskilden for dem.

Bogen er udgivet på forlaget Praxis i maj 2017, og til bogen hører et digitalt projektværktøj.

Bogen kan bestilles her her.

Kloge-kvadratmeter-stor
By Signal admin.