26.06.2017 KLOKE KVADRATMETER I BLADET UNGDOMSKOLEN

I denne månedens utgave av bladet Ungdommsskolen (DK) kan du lese en artikkel om kloke kvadratmeter i skolen av Gitte Andersen, Global Head of Workspace Management and Design i SIGNAL og Christine Antorini, tidligere barne- og undervisningsminister i Danmark.

I forbindelse med den danske foreningen Ungdomskolens 75-års jubileum ser Gitte og Christine på den lange tradisjonen for demokratisk arkitektur og dannelse – og hvordan rommets potensiale som ”den tredje pedagog” ikke kan overvurderes.
Det er svært sjelden nybygg er den eneste muligheten til å skape forbedringer. Oftest handler det om å bruke eksisterende rom og kvadratmeter klokere og dele på ressursene på tvers.

Artikkelen kan leses i Bladet Ungdomskolen.

By Signal admin.