11.08.2017 KLOKE KVADRATMETER

Skap klokere kvadratmeter sammen!

Boka «Kloge kvadratmeter» er skrevet for ledere og ansatte som vil jobbe aktivt med utvikling av læringsmiljøer – i kommunen eller på en barneskole, ungdomsskole, videregående skole eller barnehage – og stiller spørsmålet: Hvordan kan vi bruke ressursene i lokalene bedre til glede for barn og unge?

«Kloge kvadratmeder» er en bok som tilrettelegger for at institusjonsledere og ansatte, styrer, politikkere og administrasjonene kan jobbe sammen med «Rommet som den tredje pedagog». Boka presenterer en mulighetsdagsorden for rom, atferd, læring og trivsel og gir enkle metoder til å avdekke og ta i bruk de mange skjulte ressursene som venter på å bli aktivert – allerede fra i morgen!

Det viser seg at det er mye skjulte ressurser for bedre læringsmiljøer i skoler og barnehager. I gjennomsnitt blir rommene på en skole både i Danmark og Norge kun brukt 50% av tiden mellom kl. 8 – 14. Og de dyreste faglokalene blir kun brukt 35% av tiden!

Med enkle kartleggingsmetoder for bruken av rom, gir boka helt konkrete verktøy for hvordan man kan få «mer og bedre for mindre» i både skoler og barnehager. Det gjøres gjennom å tenke i fellesskap, samskaping, fleksible rom – både ute og inne – og alt sammen innenfor den eksisterende bygningsmasse.

Boka inneholder flere «gjør-det-selv-kapitler» som gir inspirasjon til å jobbe med rom og læring med utgangspunkt i blant annet inkludering, uteskole, steder for forming og produksjon, bevegelse, annerledes gruppesammensetninger og samarbeide med «gullet i nabolaget», som for eksempel det lokale foreningsliv.

Boka er skrevet dansk og støttet av Realdania, DSEB, Skolelederforeningen (DK), Kommunenes landsforbund (DK) – og Danske Ervhervsskoler og -gymnaser er nettverkspartnere.

«Kloge kvadratmeter» er et con amore-prosjekt. Forfatterne Gitte Andersen og Christine Antorini har tatt initativ til boka, fordi de synes det er så mye potensiale i å jobbe med rom og læring. De ble kjent under samarbeid med prosjektet «Ny Nordisk Skole» Antorini initierte som dansk undervisningsminister.

Boka ble utgitt på Praxis i mai 2017 og kan bestilles via mail til forlaget, og det er også utviklet et tilhørende digitalt prosjektverktøy.

 

 

By Gitte Andersen.