28.10.2016 Kunnskapsfrokost på Aker Brygge i Oslo

Fredag 21. oktober inviterte SIGNAL og Great Place to Work til kunnskapsfrokost på Aker Brygge i Oslo.

Tema for frokosten var hvordan koblingen mellom tillitsbasert ledelse og det fysiske rom kan underbygge virksomheters produktivitet og trivsel.

Deltagerne var en eksklusiv gruppe aktører fra vårt nettverk i privat og offentlig sektor med felles interesse for sammenhengen mellom ledelse, bedriftskultur og virksomhetens lokaler.

Jørund Kjøsnes i SIGNAL holdt et foredrag om hvordan det fysiske rom kan bidra til å endre en virksomhets kultur, og Tron Kleivane i Great Place to Work snakket om viktigheten av tillitsbasert ledelse og kultur som en forutsetning for gjennomføring av strategi.

Det var stort engasjement og spennende diskusjoner i etterkant av foredragene der de inviterte delte av sine erfaringer, stilte spørsmål til gruppen og deltok i debatt.

Konklusjonen etter frokosten er at dette er temaer det bør settes mye mer lys på i virksomheter som planlegger en flytting eller reorganisering i egne lokaler.

Dette er temaer vi vil følge opp i seminarer fremover.

By Signal admin.