Mental ombygning

Ressoucefuldhed – kunsten at få mere ud af mindre

På SIGNAL har vi i en række projekter været optaget af at kigge på Den mentale ombygning – hvor langt kan vi nå med organisationen og dens behov for værdiskabelse ved udelukkende at udfordre tænkningen for hvordan rum bruges – uden at flytte en væg? Her kan man nå rigtig langt!

Vi kan fra konkrete projekter, både i forbindelse med nyfusionerede campusser på professionshøjskolerne, projekter i folkeskolen og inden for kontorbyggeri, dokumentere, at der ofte er mulighed for optimering på op mod 30-50 procent af de eksisterende fysiske rammer.

Ideen om Den mentale ombygning kunne også anvendes i kommuner, hvor man på tværs af forvaltninger kan bringe ledige ressourcer i spil med henblik på nye tilbud for borgerne.

Ligeledes kan vi i konkrete eksempler fra vores analyser af vidensarbejdspladser se muligheder for 30-40 procent bedre udnyttelse af de eksisterende m2 ved at udvikle på organisationens måder at arbejde på.