08.11.2015 Flyt sammen og spar penge

Flere og flere kommuner får øjnene op for de store besparelser, der ligger i at udnytte de offentlige bygninger optimalt. Alt for mange kvadratmeter står tomme en stor del af tiden og ved at tænke for eksempel skoler, biblioteker og kulturhuse sammen, kan der spares mange penge til vedligeholdelse og drift. Chefkonsulent hos SIGNAL Morten Fisker har skrevet […]

Læs mere
Af Morten Fisker.

29.04.2015 Kontoret kan bruges mere effektivt

Det kommer nok som lidt af en overraskelse for mange virksomheder, der betaler husleje hver måned, at hvert andet skrivebord altid står tomt. Men sådan er det ifølge nye tal fra Signal, der har indrettet tusindvis af arbejdspladser i Skandinavien og indsamler data om, hvordan danske virksomheder bruger deres domiciler. Politiken har interviewet managing partner […]

Læs mere
Af Gitte Andersen.

19.01.2015 FREMTIDENS VELFÆRDSINSTITUTIONER

Energistyrelsen og Realdania igangsatte i 2009 i samarbejde med Kommunernes Landsforening det ambitiøse udviklingsprojekt ’Fremtidens Velfærdsinstitutioner’ med fokus på udvikling af daginstitutioner, folkeskoler og plejeboliger. Målsætningen har været at inspirere til at tænke i nye baner og samle viden om brugernes behov samt nyeste viden og sætte denne i spil i forbindelse med nye velfærdsbyggerier. […]

Læs mere
Af Per Feldthaus.

19.01.2015 10 punkts guide for understøttende undervisning

PLADS TIL MERE Folkeskolernes næste store designudfordring er spørgsmålet: Hvordan kan skolernes kompetencer, rum og rammer bedst muligt matche de ønskede nye aktiviteter i den understøttende undervisning? Den nye folkeskolereform varsler et tættere samarbejde mellem folkeskolen og lokale ungdomsskoler, idræts-, kultur- og foreningsliv samt virksomheder. I denne artikel kan du bl.a. læse et bud på en […]

Læs mere
Af Morten Fisker.

13.10.2014 Optimal indretning af storrumskontorer

DTZ Ejendomme beskriver i temaartiklen «Optimal indretning af storrumskontorer» hvordan man indretter et storrumskontor mest optimalt og i denne forbindelse hvilke faktorer der er mest afgørende for en optimal indretning. I den forbindelse nævnes det hvorledes Signal Arkitekter har været med i processen omkring DTZ’s storrumsløsning. Læs artiklen her: Optimal indretning af storrumskontorer, som blev […]

Læs mere
Af Signal admin.

13.10.2014 Tendenser: Fremtidens kontor

Direktør Gitte Andersen forklarer i et interview om fremtidens kontor, om aktivitetsbaserede arbejdspladser og hvorledes dette kan understøtte en virksomheds arbejdsprocesser og medarbejdernes behov, og i den forbindelse hvordan man opnår en bedre performance, ved at koble design af de fysiske rammer med fremtidig ønsket adfærd i organisationen. Læs hele artiklen her: Tendenser Fremtidens kontor_Nybolig […]

Læs mere
Af Signal admin.

29.09.2014 Bæredygtighed og godt arbejdsmiljø

Bæredygtighed, bundlinje og et godt arbejdsmiljø går hånd i hånd. Direktør Gitte Andersen forklarer i et interview om bæredygtighed og arbejdsmiljø, og i den forbindelse hvordan man skaber bæredygtige arbejdspladser uden ombygning. Læs hele interviewet her: http://www.cwobel-ejendomme.dk/nyheder/nyheder/guide-baeredygtighed,-bundlinje-og-et-godt-arbejdsmiljoe-gaar-haand-i-haand.aspx

Læs mere
Af Signal admin.