08.01.2013 Hver anden dansker er ikke på kontoret

Undersøgelser iværksat af SIGNAL viser, at arbejdsbordene i danske virksomheder står tomme i halvdelen af arbejdstiden. Større fokus på indretning vil gøre det markant nemmere for virksomhedernes medarbejdere at samarbejde, dele viden og forbedre bundlinjen. Både offentlige og private virksomheder ødsler værdifulde ressourcer væk på tomme lokaler. Samtidig mister de oplagte muligheder for at dele […]

Læs mere
Af Per Feldthaus.

08.01.2013 Topvirksomheder ændrer på de fysiske rammer

CARLSBERG, SHELL, DELOITTE, DANSK INDUSTRI. Danske topvirksomheder bruger mere end nogensinde rumindretningen til at forbedre kommunikationen og interaktiviteten mellem medarbejderne. Mens den økonomiske krise fortsætter, anvender stadig flere topvirksomheder indretningen af deres virksomhedslokaler som et aktivt redskab til at højne deres ‘performance’. Virksomheder som Carlsberg, Deloitte, DONG og brancheforeningen Dansk Industri nytænker medarbejdernes arbejdspladsstationer, fællesrum, […]

Læs mere
Af Per Feldthaus.

12.11.2012 Innovation på skolens indre linjer

Innovation på skolens indre linjer – skolereformens dobbelte bundlinje (Artiklen har været bragt i «Skolen i Morgen – tidsskrift for skoleledelse» – oktober 2012) Folkeskolen, som vi kender den i dag, er i klemme mellem sine fysiske rammer og sin pædagogiske og organisatoriske intention. Nok så mange strukturændringer løser ikke opgaven – det gør kun mentale ombygninger, […]

Læs mere
Af Morten Fisker.

01.11.2012 SIGNAL lancerer biblioteks website

SIGNAL Arkitekter prælancerede Modelprogram for folkebibliotekers nye website, på en velbesøgt konference d. 31. oktober. Modelprogram for folkebiblioteker tilbyder et interaktivt, web-baseret inspirationskatalog og værktøj, som skal formidle ny viden, best practise og inspiration til helt nye rum/funktion samspil for biblioteksudviklere. Det er Kulturstyrelsen og Realdania, der sammen har taget initiativ til projektet og finansierer det. […]

Læs mere
Af Per Feldthaus.

30.10.2012 Politiken sætter SIGNAL på forsiden

«Skolelokaler står gabende tomme». Dagbladet Politiken sætter SIGNAL’s analyser på folkeskoleområdet øverst på agendaen og fylder forsiden. Folkeskoler udnytter reelt kun deres lokaler 50 procent, og der er åbenlyse muligheder for større resourcefuldhed og nytænkning viser analyserne fra SIGNAL. Læs uddrag af artiklen her: http://politiken.dk/uddannelse/ECE1796342/skolelokaler-staar-gabende-tomme/  

Læs mere
Af Per Feldthaus.

08.08.2012 SIGNAL UDVIKLER NYT BIBLIOTEKSKONCEPT

Kulturstyrelsen har valgt SIGNAL som rådgivere til at udvikle et modelprogram for fremtidens bibliotek. Programmet skal give innovative bud på, hvordan det moderne bibliotek kan bidrage til byudvikling og hvordan bibliotekets fysiske rammer kan udvikles, så de bedst muligt understøtter bibliotekernes nye rolle. Folkebibliotekernes rolle har i de seneste år ændret sig markant. Ændrede brugermønstre […]

Læs mere
Af Per Feldthaus.