24.03.2014 FREMTIDENS ARBEIDSPLASSER NÅ

SIGNAL arkitekter, Skanska og ISS arrangerte onsdag 26. februar i København en konferanse om fremtidens arbeidsplasser.Arrangementet var en stor suksess med omkring 170 deltakere.

De fire foredragsholderne fortalte om; hva research, analyse, design, innredning og inneklima gjør for medarbeideres produktivitet, og for virksomhetens omdømme. Under kan du se video av foredragene, eller høre korte intervjuer med foredragsholderne.

Space matters – Rom som redskap for bedre performance. Intervju og foredrag med Gitte Andersen, adm. direktør i SIGNAL arkitekter.

«Rumforskning – arbejdsrum påvirker mennesker og menneskers interaktioner». Intervju og foredrag med Peter Holdt Christensen, Associate Professor ved Copenhagen Business School.

«Activity Based Workplace», med Skanska. Intervju og foredrag med Andreas Lundberg, Forretningsutvikler i Skanska.

«Casestudy ISS Headquarters». Intervju og foredrag med Caspar Isager, ISS.

Af Per Feldthaus.