Mental Ombygging

Ressurstilgjengelighet - kunsten å få mer ut av mindre

I SIGNAL har vi i en rekke prosjekter vært opptatt av Den Mentale Ombygging – hvor langt kan vi komme med organisasjonen og dens behov for verdiskapning ved utelukkende å utfordre hvordan rom faktisk brukes – uten å flytte en vegg? Her kan nemlig komme langt!

Fra flere konkrete prosjekter, f.eks. i forbindelse med campus-planlegging på nyfusjonerte høyskoler, grunnskoleprosjekter og innen kontorbygg, kan vi dokumentere at det ofte er mulighet for optimering på 30-50% av de eksisterende fysiske rammene.

Tankene bak Den mentale Ombygging er også anvendbar i kommunesektoren, hvor man på tvers av forvaltninger kan frembringe ledige ressurser som grunnlag for et bedre tilbud til innbyggerne.

Med samme utgangspunkt har vi konkrete eksempler fra analyser fra kunnskapsarbeidsplasser som viser muligheter for opptil 30-40% bedre utnyttelse av de eksisterende kvm, ved å utvikle organisasjonens arbeidsprosesser.