Brukerinvolvering

Nøkkelen til suksess ligger hos brukeren

Det er vår erfaring at man oppnår best resultat igjennom brukerinvolvering. Involvering er det sterkeste redskap for å sikre eierskap til implementering av strategiske mål.

Våre erfarne prosessledere benytter fasiliteringsmetodikk som sikrer innovative resultater og anvendbare løsninger igjennom målrettet involvering av brukerne. Vi baserer oss på en bred vifte av veltestede metoder for behovskartlegging, bl.a. spill, fotodagbøker, referansebefaringer, workshops, fokusgruppe-intervjuer, observasjoner og andre feltstudier, så vel som fremtidsfokuserende storytelling. Disse er redskaper som medvirker til å gi deltakere på workshops inspirasjon og felles utgangspunkt for diskusjoner om eksisterende og ønsket samspill mellom rom og atferd.

Vi har solid erfaring fra konseptualisering og fasilitering av workshops med opptil 250 deltakere med fokus på bruk av rom – bl.a med utgangspunkt i 1:1 utprøving av forslag til innredningsløsninger, med tilhørende diskusjoner og bruksmessige kvalitetsvurderinger.

Igennem hele processen har Signal taget udgangspunkt i vores behov og har derfor løst opgaven meget præcist i forhold til vores ønsker. Særligt vigtig har medarbejderinddragelsen været, og netop her har Signals arbejdsmetode vist sig effektiv og anerkendende i forhold til den usikkerhed som en flytning nødvendigvis afføder. Professionshøjskolen UCC har været yderst tilfredse med samarbejdsprocessen og det konkrete resultat for en kommende indretning af vores arbejdsplads.

Karen-Ditte Nielsen , Projektkonsulent, Professionshøjskolen UCC