Research & analyse

Vi har Danmarks største samling af nøgletal om adfærd og byggeri

Vi arbejder evidensbaseret med design og vores  rådgivning er funderet på systematisk indsamling af data om adfærd og rum.

Vores analysearbejdet er baseret på såvel kvantitative som kvalitative indsamling af data. Vi anvender en række forskellige antropologiske og etnografiske metoder i form af observationer, aktivitets registreringer, fokus interviews, fotoregistreringer, design analyser, feltstudier mv. Vi identificerer erkendte og ikke-erkendte behov og laver kultur- og identitetsanalyser. Disse  danner grundlag for programmering, areal- og rumanalyser, samt design og indretning af de fysiske rammer. Vores analyser giver konkrete bud på funktions- og arealfordeling, optimering af work-flow processer, nærhedsmatrix analyser i relation til indbyrdes placeringer i de fysiske rammer, interaktionsdiagrammer set i relation til behovet for mødefaciliteter mv.

Siden SIGNAL blev stiftet i 2000 har vi gennem årene indsamlet og analyseret data fra rum- og adfærdsstudier for kunder indenfor både den private og offentlige sektor. Resultatet af disse studier er samlet i SIGNAL’s database, som udgør den største samling af nøgletal over rum og adfærd i Danmark. Vores strategiske analyser sikrer innovative og fremtidssikrede løsninger, fordi de skaber ny indsigt hos vore kunder i ikke-erkendte behov og uudnyttede potentialer og ressourcer.