Tjenestedesign

Tjenestedesign er den raskeste vei til bedre kundeservice igjennom enkle løsninger

Våre konsepter innen tjenestedesign er tilrettelagtee for kunder som ønsker å styrke deres konkurranseevne, forbedre kundeservice, forbedre arbeidsflyt eller eksempelvis skape effektivitetsforbedring igjennom økt medarbeidertrivsel.

Vi har gjennomført en lang rekke tjenestedesign-prosjekter innen stat, kommune og helsevesenet i Danmark, hvor målsetting har vært å utvikle enkle og direkte anvendbare løsninger på ofte komplekse problemstillinger. Løsningene skaper større verdi for både innbyggere, institusjonen og ansatte igjennom et kvalitetsløft, og en betydelig forbedring av arbeidsprosesser og arbeidsflyt.

Kjennetegnene ved slike løsninger er at de ikke forutsetter merutgifter, men i seg selv skaper en bedre ressursutnyttelse innenfor de eksisterende økonomiske rammene.

Tjenestedesign omfatter design av systemer, prosesser og immatrielle tjenesteytelser, som tar sikte på å levere en tjeneste til en bruker. Tjenestedesign er på den måten en tverrfaglig disiplin, som integrere en rekke designdisipliner med strategi og forretningsutvikling.