08.05.2014 Ny indretning giver bedre sagsbehandling

Nr.Broby

I Børne- & Ungerådgivninven i Nr.Broby efterlader men et tomt skrivebord ved fyraften, og de skiftende pladser er med til at bryde hierakiet og styrke videndeling i et komplekst arbejde. SIGNAL har været rådgiver på ombygningen af det gamle Broby Rådhus der før ombygningen rummede 46 ansatte og manglede plads. I dag er der plads til 80 medarbejdere i den nye aktivitetsbaserede indretning og med fleksible arbejdspladser. Samtidig viser evalueringen af projektet et lavere sygefravær og glade medarbejdere. Læs om projektet i artiklen i Danske Kommuner: En god bygning giver bedre sagsbehandling

By Anne Sofie Grønning.