SERVICES

SIGNAL er rådgiver for en række offentlige og private virksomheder, både nationale og globale. Vi rådgiver i forbindelse med om- og nybygninger af rådhuse og borgerservicecentre, domiciler, kontorbyggerier, lærings- og undervisningsrum, bolig- og sundhedsbyggeri. Vi har været primus motor i gennemførelsen af en række udviklingsprojekter og modelprogrammer.

SIGNAL er en hyppig brugt foredragsholder på store offentlige konferencer og samarbejder bl.a. med Copenhagen Business School (CBS) om kurser til topledere med temaet “Rum skaber resultater!”

 

VI TILBYDER SPECIALISTKOMPETENCER INDEN FOR 4 OMRÅDER:

Nedenfor er oplistet en række af de kunder, vi gennem årene har løst rådgivningsopgaver for samt nogle af de forsknings- og udviklingsprojekter, vi har deltaget i. Se en komplet referenceliste her

WORKING // FREMTIDENS ARBEJDSPLADS

FORSKNINGS- & UDVIKLINGSPROJEKTER: Vision for Fremtidens Arbejdspladser i Staten (Slots- & Ejendomsstyrelsen), Energiforbrug og indemiljø i kontorer med stor rumdybde (Statens Byggeforskningsinstitut / BY og BYG)

KUNDER: A.P. Møller Mærsk, Carlsberg, Danfoss, Dansk Industri (DI), Deloitte, Dong Energy, Microsoft, Shell, Siemens Windpower, Simcorp, Jyske Bank, Nordea, Nykredit, 3F, Apotekerforeningen, Ingeniørforeningen, LO, Kommunernes Landsforening, Egedal Kommune, Københavns Kommune, Midtfyns Kommune, Syddjurs Kommune, Viorg kommune, Forbrugerstyrelsen, Kunststyrelsen, Statsbygg, Trafikstyrelsen m.fl.

LEARNING // FREMTIDENS LÆRINGSRUM

FORSKNINGS- & UDVIKLINGSPROJEKTER: Modelprogram for Folkeskolen ( Erhvervs- & Byggestyrelsen/Realdania), Strategisk brug af Studiearbejdspladser (Universitets- & Bygningsstyrelsen)

KUNDER: Copenhagen Business School (CBS), Højskolen i Buskerud (Statsbygg), Syddansk Universitet (SDU), Aalborg Universitet (AAU), Campus Vejle, Københavns Erhvervsakademi (KEA), Professionshøjskolen Metropol), University College Lillebælt (UCL), Social- & Sundhedskolen Randers (SOSU), Teknisk Erhvervsskole Center (TEC), Gammel Hellerup Gymnasium, Borupgaardskolen (Helsingør), Korsager Skole (København), Præstmarkskolen (Hinnerup), Trekronerskole (Roskilde) m.fl.

LIVING // FREMTIDENS BOLIGLIV

FORSKNINGS- & UDVIKLINGSPROJEKTER: Modelprogram for Botilbud for ældre med autisme (Sofiefonden, Landsforeningen Autisme og Realdania). Procesværktøj til 360 graders indeklima-rigtig energirenovering af ældre etagebyggeri (Fornyelsesfonden), Energirigtig og brugerdreven bygningsfornyelse (Socialministeriet)

KUNDER: Brabrand Boligforening, KAB, Realdania, Sjælsø, Statsbygg m.fl.

HEALTH // FREMTIDENS SUNDHEDSRUM

FORSKNINGS- & UDVIKLINGSPROJEKTER: Program for Fremtidens optimale Hospice (Realdania), Det Ungdomsvenlige Hospital (Konference, Rigshospitalet)

KUNDER: Dragør Kommune, Faxe Kommune, Rigshospitalet, Slagelse Psykiatriske Sygehus, SPA (Sykehusprojekterne i Akershus), Medicinsk Afdeling (Sykehuset Akershus), Leo Pharma, Widex m.fl.