13.10.2014 Optimal indretning af storrumskontorer

DTZ Ejendomme beskriver i temaartiklen “Optimal indretning af storrumskontorer” hvordan man indretter et storrumskontor mest optimalt og i denne forbindelse hvilke faktorer der er mest afgørende for en optimal indretning. I den forbindelse nævnes det hvorledes Signal Arkitekter har været med i processen omkring DTZ’s storrumsløsning. Læs artiklen her: Optimal indretning af storrumskontorer, som blev bragt i magasinet DTZ Ejendomme http://www.dtz.dk/DTZ/Om+DTZ/DTZ+Materiale/dtz_ejendomme.htm

By Signal admin.