Charlotte Bay

  • PROJEKTLEDER & INTERIØRARKITEKT
Direkte tel.:
+47 92 02 33 05

Email:
Klik her

Charlotte fullførte sin Bachelor of Honors i interiørarkitektur ved Griffith college Dublin i 2010. Siden da har hun hovedsakelig arbeidet med utforming av kontor og næringsbygg.

Hun har lang erfaring med virksomheter som skal relokaliseres eller omorganiseres, og er meget kjent med utfordringene som følger slike endringsprosesser, som gjerne berører både arkitektur, arbeidstruktur og kultur.  Med sin kreativitet og faglige bakgrunn har Charlotte evnen til å omsette kunnskap om brukerbehov til verdiskapende og spennende løsninger for kunden.

Hun er opptatt av at utforming og materialitet skal gjenspeile brukerprosess og kundens målsettinger for prosjektet, og understreker at funksjonalitet og estetikk må gå «hånd i hånd» for et vellykket sluttresultat.

.