Charlotte Windel Stang

  • SENIOR PROJEKTLEDER
  • Uddannelse: Arkitekt MNAL
Tel. :
+47 40 49 44 40

Email:
Klik her

Charlotte har stærke faglige kompetencer – og bred erfaring inden for analysebaseret og brugerinvolverende konceptdesign. Hun har arbejdet som projektleder på adskillige relokaliseringsprojekter, der har resulteret i en række fysiske designs med understøttelse af effektiv arealudnyttelse og gode arbejdsmiljøer.

Charlotte specialiserer sig særligt inden for projektets implementeringsfase og besidder et klart fokus på at involvere brugerne og tildele dem den nødvendige viden om de fordele, der kan opnåes ved at ændre arbejdsvaner og arbejdskulturer.

Charlotte har tidligere været involveret i et omfattende relokaliseringsprojekt af regeringskvarteret i Oslo, hvor hun blandt andet har sat sit præg på udviklingen af et nyt rum -og funktionsprogram for området. Her var hendes primære rolle at sikre leveringen af FM løsninger og at sikkerhedsgarantere byggerierne.

Charlottes primære interesse ligger inden for effektiv arealudnyttelse. Ikke blot med målet om at sikre grønnere og mere omkostningseffektive løsninger, men også med fokus på at nedbryde hierarkiske organisationsstrukturer på tværs af afdelinger og skabe bedre rammer for tværgående samarbejder.