Christine Hoff

  • BA Arkitekt
  • Uddannelse: Arkitekt BA
Direkte tel.:
+45 38 17 65 57

Email:
Klik her

Christine er uddannet BA i arkitektur og læser kandidatprogrammet i Spatial Design på Kunstakademiets Arkitektskole. Christine har, udover sin BA i arkitektur, en pædagoguddannelse og mange års erfaring som pædagog. Den pædagogiske baggrund giver Christine kompetencer inden for observation og analyse af adfærd, kommunikation samt at arbejde med udvikling af strategier til, hvordan ny adfærd kan formes. Hos SIGNAL trækker Christine bl.a. på sin erfaring og pædagogiske redskaber så som empati, hvor hun altid skaber den nødvendige forståelse for de fremtidige brugere og deres behov. Christine har et stort overblik, hvilket afspejles i hendes arkitektoniske løsninger, der søger at favne alle aspekter; fra menneskelige behov til konstruktion og æstetik.

Hendes mange års erhvervserfaring har gjort hende opmærksom på, hvor og hvordan rum påvirker adfærd, og hvordan indretning kan bruges som et strategisk redskab til at understøtte nye samarbejdsmønstre og kollegialt samvær.