Derya Tas

  • TRAINEE
  • Uddannelse: Stud.scient.soc
Direkte tel.:
+45 38 17 65 83

Email:
Klik her

Derya er stud.scient.soc på Københavns Universitet med en særlig interesse for rum- og bysociologi.

Hun har et bredt erfaringsgrundlag inden for indsamling og bearbejdning af både kvalitativ og kvantitativ data.

I forbindelse med sit studie har Derya blandt andet udført en større kvalitativ og kvantitativ undersøgelse om unges brug af sociale medier som kommunikationskanal. Med fokus på det yngre segment har undersøgelsens sigte været, hvordan sociale medier fungerer som et virtuelt rum, der bidrager til at udfolde og udleve en digital livsførelse.

Derya ønsker gennem sin videre uddannelse at have fokus på, hvordan sociologisk metode kan bidrage til en bedre forståelse af individers forhold til både det fysiske og virtuelle rum.

Hos SIGNAL er Derya en del af analyseteamet, hvor hun arbejder med behovsafdækning og arealanalyser gennem bearbejdning af indsamlet data til letforståelige, visuelle præsentationer.