Gitte Andersen

  • GLOBAL HEAD OF WORKPLACE MANAGEMENT & DESIGN, SIGNAL GROUP, AND HEAD OF SIGNAL UK
  • Uddannelse: Arkitekt MAA // Byggeøkonom MDB
Direkte tel.:
+45 26 85 86 41

Email:
Klik her

Gitte Andersen er Global Head of Workplace Management & Design, SIGNAL Group, Head of SIGNAL UK og grundlægger af tankegangen i SIGNAL’s projekter – at arbejde med rum som et strategisk redskab til at nå nye mål i organisationer. Dette har hun bl.a. skrevet om i bogen ”Rum i Arbejde”, i samarbejde med lektor på CBS Peter Holdt Christensen – Bogen henvender sig til topledere og er udgivet på Akademisk Forlag 2015. Gitte er også medforfatter på bogen ”Kloge kvadratmeter” i samarbejde med Christine Antorini fmd. Folketingets Uddannelses- og forskningsudvalg – bogen henvender sig til kommunalbestyrelser, direktioner, skolebestyrelser, ledelser og praktikere der ønsker at bruge de ledige rumressourcer på nye måder til bedre læringsmiljøer. Bogen er udgivet på forlaget PRAXIS 2017.

Gitte har stærke kompetencer inden for strategi og innovation, change management og strategisk procesledelse, i relation til rum som strategisk redskab i forandringsprocesser.

I kraft af Gittes arkitektfaglige baggrund, kommer disse kompetencer også til udtryk ifm.  implementering og design af en række rum til arbejde og læring,  både i eksisterende og nye fysiske rammer. Kombineret med Gittes baggrund som byggeøkonom, hvor hun har beskæftiget sig med totaløkonomi, ressourcestyring og ledelse af komplekse projekter, rådgiver Gitte typisk også i de præliminære faser med en række feasability studies og etablering af business casen for et aktuelt projekt. Gitte stærke innovationskompetencer der gør, at hun evner at skabe udvikling og nytænkning, hvor fortidsforlængelse udfordres og der reelt tænkes i udvikling med fokus på at gøre en synlig positiv forskel, der hvor hun er engageret i konkrete projekter.

Gitte rådgiver topledelser i både den private og offentlige sektor, ligesom hendes kunder befinder sig i hele Nordeuropa.

Referenceprojekter

Som stifter af SIGNAL har Gitte været med i udviklingen af alle SIGNAL’s koncepter indenfor; working, learning, living og culture & health.

I det private erhvervsliv har Gitte rådgivet store erhvervsvirksomheder som eksempelvis DI, Danfoss, Deloitte, Carlsberg, Gorrissen & Federspiel, DONG, Shell, Siemens Windpower, Plesner, CODAN, Nordea, AP Møller, EY, Leo Pharma, H&M, MT Højgaard m. fl.

I det offentlige, inden for staten, rådgiver Gitte en lang række styrelser ifm. fusioner og nye måder at arbejde på, herunder blandt andet udvikling af en vision for fremtidens arbejdspladser i Staten. Kunderne her tæller eksempelvis; Forsvarsministeriet / Forsvarskommandoen, Kulturstyrelsen, Lægemiddel- / Sundhedsstyrelsen, Trafikstyrelsen, Bygningsstyrelsen m.fl

SIGNAL har efterhånden rådgivet 60% af alle DK’s kommuner i relation til fusioner, reorganiseringer og nye rådhuse, i relation til strategier inden for erhvervsudvikling, undervisning og læring, og nye måder at arbejde på.

Inden for uddannelsessektoren løser SIGNAL projekter bredt; folkeskoler, gymnasier, erhvervsskoler, erhvervsakademier og universiteter – projekter hvor der enten ses på overordnede campusstrategier og optimering af eksisterende læringsrum med fokus på både bedre læringskvalitet såvel som bedre brug af m2.

Gitte har ligeledes været primus motor i de modelprogrammer SIGNAL har udarbejdet for den danske stat gennem årene; modelprogram for folkeskolen, modelprogram for fremtidens Hospice, modelprogram for fremtidens krisecenter for kvinder & børn, modelprogram for ældre med autisme, modelprogram for fremtidens bibliotek m. fl.

Foredrag, undervisning & medier

Gitte har gennem alle årene i SIGNAL været en flittig foredragsholder, skribent og underviser. Foredrag tæller en lang rækker store globale organisationer, Stat og Kommuner såvel som interesse organisationer inden for bygge- & ejendomsbranchen – DFM, Dansk Facility management netværk, Estate Medias konferencer, Arbejdsmiljøkonferencer m.m. Derudover har Gitte gennem årene undervist på CBS Summerschool, KADK – Kunstakademiets arkitektskole, Arkitektskolen Århus m.fl

Emnerne har typisk omhandlet; Strategisk Spacemanagement, Videndeling og det fysiske rum, Proces- og rumdesign, Om at opleve arkitektur i bevægelse og i at visualisere visioner, Om visionen for et fremtidigt arbejdsliv med fokus på det gode arbejde i DK, Om at bruge rum til at nå organisationers mål – se hjemmeside for publikationer her 

Gitte har været i TV, radio og presse i alle de år som SIGNAL har eksisteret – enten gennem debatinterviews, portrætter eller ved omtale af projekter Signal har gennemført

Udmærkelser & nomineringer

2015: Prisvinder af Estate Media Prisen som Årets Forbillede i bygge- og ejendomsbranchen

2013: Gitte nomineret til årets inspirationspris blandt kvindelige selvstændige erhvervsledere

2012: Gitte blandt de nominerede til årets kvindelige iværksætter

2010: Gitte modtog i oktober Berlingske Nyhedsmagasins Innovationspris 2010 – en nystiftet pris der blev givet for hendes evner som knowlegde innovator, specielt for evner som rummets fornyer og konceptet den mentale ombygning.

2009 – 2015: SIGNAL er tre gange i perioden blevet udnævnt til Gazelle virksomhed af dagbladet Børsen (DK’s hurtigst voksende virksomheder)

2005: SIGNAL blev udnævnt til vækst virksomhed af Dagbladet Børsen.

2005: Gitte Andersen blev kåret som Årets kvindelige forbillede i bygge – og ejendomsbranchen i DK af fagbladet Erhvervsejendom.

2003: SIGNAL blev kåret som Årets arkitektfirma i fagbladet Erhvervsejendom.

2002: SIGNAL blev nomineret til Janteknuserprisen i Københavns Amt – en pris til unge iværksættere.

Bestyrelsesposter

2018- : Bestyrelsesmedlem i BRO KOMMUNIKATION (https://wearebro.dk/)

2017- : Bestyrelsesmedlem i Gigtforeningen

2014- : Bestyrelsesmedlem i Odense Letbane

2005- : Bestyrelsesmedlem i SIGNAL sammen med 3 eksternt udpegede bestyrelsesmedlemmer

Tillidsposter

2014 – 2015: Udpeget af tidl. Børn- og Undervisningsminister Christine Antorini til at sidde i Ny Nordisk Skoles Akademiråd.

2013: Juryformand for uddeling af Norsk interiør designpris 2013

2013 – 2015: Udpeget som paneldeltager i radioprogrammet Kulturknuserne på DR / P1

2012 – 2014: Udpeget af Børn- og Undervisningsminister Christine Antorini til medlem af dialoggruppen for Ny Nordisk Skole

2012: Udpeget medlem af WAN / World Architecture News globale jury for nominering af Learning environment award   of the year.

2008 – 2010: Medlem af dommerkomiteen for uddeling af DI’s innovationspris

Netværker

Gitte er medlem af en række professionelle netværk for topledere både i bygge og ejendomsbranchen såvel som tværfaglige topledernetværker

2014- : Medlem af erhvervs kaffeklubben i Københavns Kommune

2012- : Bestyrelsesmedlem i VL 99

2012- : Udpeget til medlem af Real DK’s lokalråd for storkunder

2008- 2015: Medlem af Institut for selskabsledelse – gruppe 06

2001- : Medlem af netværksgruppen; Kvindelige topledere i bygge – og ejendomsbranchen

2001- : Bestyrelsesmedlem i netværksgruppen af ”yngre aktører i bygge- og ejendomsbranchen”

Uddannelse

2015: Hult business School I Dubai – business in the Middle East

2014: KOC Business School I Istanbul – ledelse og vækst

2013: Wharton Business School executive education – Corporate Governance

2012: IESE Business School I Barcelona – ledelseskursus I Crisis Management

1994: Uddannet byggeøkonom MDB.

1986: Uddannet arkitekt MAA fra Kunstakademiets Arkitektskole i København

Medlemskaber

Medlem af DI / Danske ARK

Medlem af Danske Byggeøkonomer MDB.

Medlem af GBC – Green Building Council

Medlem af ekspertdatabasen KVINFO, for professionelle kvindelige topledere

Karriereforløb

2000: Stifter SIGNAL arkitekter ApS.

1998 – 2000: Ass. Partner i arkitektfirmaet MC arkitekter

1989 – 1998: Ansat i MC arkitekter

1986 – 1989: Ansat i arkitektfirmaet Dissing + Weitling

1998 – 1999: Censor og afgangsvejleder på Københavns Teknikum i Ballerup i ”Miljørigtig projektering”.

1987 ligeledes ansat på Kunstakademiets arkitektskole / Boliglaboratoriet ifm. med udarbejdelse af rapport for byggeriets Udviklingsråd – BUR.