Håvard Vavik

  • TRAINEE
  • Uddannelse: Stud.scient.soc
Direkte tel.:
+47 97 60 31 28

Email:
Klik her

Håvard er en Antropologistudent ved Universitetet I Oslo. Han har en genuin interesse for mennesker og hvordan mennesker operer under ulike miljø. Viktige spørsmål for han angår blant annet steds- og gruppeidentitet, og hvordan ulike grupper tillegger mening til deres omgivelser.

Håvard har erfaring fra kvantitative emner fra Psykologien, men brenner for den kvalitative metoden moderne sosialantropologi i dag fremmer. Han er under opplæring hos SIGNAL hvor han både praktiserer kvantitativ databehandling og kvalitative intervjuer.

Videre i sin utdannelse ønsker Håvard å rette oppmerksomheten mot læringsrom, hvor han ønsker å skrive om hvordan ulike læringsrom påvirker læring.

Hos SIGNAL er Håvard en del av Analysetemaet, hvor han arbeider med behovsavdekning og arealanalyser gjennom bearbeiding av innsamlede data til lettforståelige, visuelle prestasjoner.