Iben Enevoldsen

  • ARKITEKT
  • Uddannelse: Arkitekt cand.arch
TEL.::
+47 48181541

Email:
Klik her

Iben er uddannet arkitekt fra Airketektskolen i Århus. Hun har hovedsageligt arbejdet med byudvikling med særligt fokus på aktørinvolvering, rammesætning og konceptudvikling.

Iben har en særlig interesse for hvordan vi gennem involvering kan give aktører mulighed for at få ejerskab til projekterne – og har bred erfaring med at planlægge og gennemføre brugerinvolveringsprocesser, der sikrer forankring i forandringsprocesserne. Iben er optaget af at anvende de fysiske omgivelser som strategisk værktøj i den ønskede forandring. Hun er en stærk analytiker og arbejder struktureret med udvikling af koncepter og principper for projekterne. Derududover har hun et skarpt blik for visuel kommunikation og er en dygtig formidler af komplekse projekter.