Lise Bergflødt

  • MARKEDSDIREKTØR
  • Uddannelse: Master of Science in Civil Engineering
Direkte tel.:
+47 93 44 46 58

Email:
Klik her

Lise har en bred kompetanse med erfaring fra eiendomsutvikling, prosjektutvikling, organisasjonsutvikling og ledelse i større internasjonale konsern.

Hun har et helhetlig og kommersielt tankesett med fokus på at eiendom må utvikles i tett dialog med de som skal bruke byggene. I dette ligger det å se sammenheng mellom organisasjoners langsiktige mål og strategier og lokalenes fysiske utforming. Lise har erfaring fra både byggherreorganisasjon, entreprenørvirksomhet og rådgivende fagmiljø og har selv innehatt rollen som leietaker i flytteprosesser. Hun er god på å lede og jobbe i tverrfaglige team og har en strategisk og overgripende forståelse kombinert med operativ erfaring fra prosjektledelse.

Har leder- og styreerfaring, lederutdanning fra IMD, mentor erfaring og er Master of Science in Civil Engineering.