Mette Hamann Sandgaard

  • Bygningskonstruktør
  • Uddannelse: Bygningskonstruktør
Direkte tel.:
+45 31 37 07 96

Email:
Klik her

Mette er uddannet bygningskonstruktør med speciale i Facility Management, hvor hun har specialiseret sig i arbejdsrummet som strategisk virkemiddel.

Mettes uddannelsesbaggrund har givet ende et bredt kendskab til, hvordan arbejdsrum aktivt anvendes i relation til adfærd og organisatoriske målsætninger og i særdeleshed, hvordan Facility Management-faget indgår i det tværfaglige samarbejde med strategisk arbejdspladsindretning.

Mette har en bred, grundlæggende viden om byggeri og projektering med dets mange aspekter fra idéprogrammering til endelig udførelse.

Med fokus på de bygningsfysiske rammer går Mette analytisk til værks for at opfylde brugernes behov og sikre et arbejdsmiljø, der afspejler organisationens strategier og samtidig lever op til funktionalitet og gældende lovgivning. Mette arbejder med stor ro struktureret gennem alle faser af et projekt.