Viola Marie Skovgaard

  • ANALYTIKER
  • Uddannelse: CAND.SCIENT.SOC
Direkte tel.:
+45 38 17 65 87

Email:
Klik her

Viola er kandiat i sociologi fra Københavns Universitet med særlig interesse for brugerinvolverende praksisser. I forbindelse med sit studie har hun blandt andet selvstændigt udført en kvalitativ undersøgelse med fokus på brugerinddragelse i det danske sundhedssystem med den hensigt at forbedre behandlingsproceduren for en specifik klientgruppe.

Viola har stor viden om og praktisk erfaring med en bred vifte af metoder, både inden for det kvalitative og kvantitative felt. Ud over interessen for sociologiske metoder har hun en generel interesse for, hvordan fysiske omgivelser fordrer særlige stemninger, sociale adfærdsmønstre og relationer mellem mennesker.

Hos SIGNAL er Viola en del af analyseteamet, hvor hun arbejder med behovsafdækning og arealanalyser gennem bearbejdning af indsamlet data til letforståelige, visuelle præsentationer. Violas primære rolle i projekterne ligger især i Discover-fasen, hvor hun laver analysearbejde på tværs af datakilder.