16.02.2013 Pilotprojekt med nyt læringsmiljø i Allerød

SIGNAL_læringsmiljø

Hvordan kan vi bedst integrere en ny daginstitution ved Ravnsholtskolen, så vi samtidig tager maksimalt hensyn til både de små og større børns læringsmiljø? Det spørgsmål har Allerød Kommune bedt SIGNAL om at hjælpe med at besvare i samarbejde med kommunens medarbejdere på området.

Målet med dette pilotprojekt i Ravnsholtdistriktet er at nytænke de fysiske rammer, så vores børn, lærere og pædagoger mødes om leg og læring. Det skal ske på tværs af de sædvanlige skel, som i stigende grad hører fortiden til”, siger John Køhler, som er formand for det særlige udvalg, byrådet har nedsat til at formulere kommunens nye sammenhængende politik på området.

Formanden for Skoleudvalget, Nikolaj Bührmann, ser også store perspektiver i at nytænke området: ”Allerød skal være med helt fremme, når det gælder om at anvende den nye forskning i, hvordan vi bedst stimulerer børnenes læring gennem blandt andet leg, forskellige undervisningsformer, digitale medier osv. Og ikke mindst for at få alle børn med på vognen. Derfor skal vi også tænke og prøve nyt, som vi nu gør i Ravnsholt”, siger Nikolaj Bührmann.

I første omgang skal SIGNAL nu analysere anvendelsen af kommunens bygninger ved Ravnsholtskolen, herunder Klub Vest og dagtilbud. På baggrund af denne ressourceanalyse og en række workshops med medarbejdere og ledere udarbejder SIGNAL tre scenarier.

I de scenarier bliver der konkrete forslag til, hvordan den ledige kapacitet kan udnyttes og funktioner reorganiseres i en ny samlet helhedsplan for klub, dagilbud og skole. Planen viser en henholdsvis lille-, mellem-, og stor model med tekst, tegninger og illustrationer.

Forslaget fra SIGNAL skal behandles i udvalget til udarbejdelse af sammenhængende børne- og ungepolitik den 30. april og præsenteres for byrådet den 13. april. Byrådet har i budgettet afsat 20 mio. kr. til projektet.

By Signal admin.