SIGNAL søger praktikanter

Hvad gør vi?

Hos SIGNAL i København søger vi engagerede praktikanter til efteråret 2017, som er nysgerrige på menneskers adfærd i arkitekturen.

I 17 år har SIGNAL på baggrund af indsamlet data analyseret og arbejdet med menneskers adfærd og brug af arkitektur. Vi ser arbejdet med rum og adfærd som en kreativ proces baseret på metoder, data og evidens. Vi kobler mennesker og kultur med organisationers strategier for fremtiden og fokuserer på, hvordan rumdesign optimalt kan fremme relationer mellem mennesker så trivsel og kvalitet øges og skaber ny værdi. Vi rådgiver kunder i hele Skandinavien indenfor både den offentlige og private sektor. Blandt vores kunder er store globale industrivirksomheder, internationale rådgivervirksomheder, offentlige styrelser & departementer, regioner og kommuner, universiteter, professionshøjskoler, ungdomsuddannelser og folkeskoler.

Læs mere om SIGNALs proces og metode her.

 

“Det er virkelig motiverende at være med til at rådgive om forandring med afsæt i de fysiske rammer. Det er fantastisk, hvordan de visioner, vi drøfter med ledere og medarbejdere om, hvordan de vil arbejde i fremtiden, efterfølgende bliver omsat til konkret indretning og arkitektur af mine dygtige arkitekt- og designkollegaer. Det er kombinationen af forandringen, der manifisteres i det fysisk rum sammen med vision, adfærd og space design”

ANNE BALLE , CHEFKONSULENT

Hvordan gør vi?

Vi arbejder ud fra evidensbaseret viden og data, som indsamles på vores projekter, og ud fra det skaber vi kvalificerede løsninger i vores projekter. Det gør vi blandt ved at arrangere workshops for topledere og medarbejdere, interviews, vi tager ud og observerer og registrerer, vi sender surveys og vi analysere alt data. Ud fra det udvikler vi innovative designløsninger, der understøtter vores kunders strategiske målsætninger og performancemål.

Vi løser opgaver fra designkoncepter til detailindretninger og designs af specialinventar og har fokus på det gode indeklima, hvor belysning, akustik, materialer & overflader, farvesætning, kunst mv. tilsammen skaber det gode rum! Vi varetager alle aktiviteter fra de første idékoncepter til inventarudbud, leverance- og kvalitetsopfølgning.

Du kan læse mere om SIGNALs services her.

“SIGNAL er jo ikke en almindelig tegnestue. Vi tar strategisk rumplanlægning virkeligt alvorligt. Som yngre arkitekt har jeg oplevet at få lagt sager på mit bord, der er udarbejdet af en forvaltning, som hverken har fokus på formål eller med forankring i en overordnet vison. Hos SIGNAL er det os, der hjælper kunden med at udvikle denne vision. Og det er altså vanedannende”

METTE LOIBORG , ARKITEKT MAA

Hvem er vi?

Vi er et team på ca. 30, hvor størstedelen sidder i København og resten i vores afdeling i Oslo. Vi er en arbejdsplads fuld af forskellige fagligheder og baggrunde med spidskompetencer indenfor bl.a. organisation og ledelse, forandringsprocesser og brugerinvolvering, arkitektur & design, byggeri og programmering, sociologi, økonomi samt kommunikation, og vi har derfor de fornødne kompetencer, der kobler viden om sammenhængen mellem rum og adfærd. Du kan læse mere om SIGNAL-teamet her.

Hvad kan vi tilbyde dig?

  • En arbejdsplads centralt på Østerbro i København.
  • Individualitet og fællesskab – Alle bliver set og anerkendt som deltagere i et producerende fællesskab. Det er en arbejdsplads, hvor alle kender alle.
  • Anvendt faglighed – Alle tilbydes mulighed for at sætte sin faglighed i spil ift. at løse virkelige problemer i den virkelige verden.
  • Feedback, coaching, ledelse – Alle får tydelig rammesætning og præcis feedback, positiv såvel som kritisk
  • Du er med ude i marken hos vores kunder, og du er med fra A-Z i vores arbejdsprocesser.

 

“Alle SIGNALs opgaver løses i teams, som er afhængige af en fælles problemforståelse, effektiv rammesætning, tydelig opgavedeling, løbende statusmøder med feedback og kvalitetssikring på ’work in progress’. De forskellige projektteams opererer typisk med ad hoc baserede scrum-møder flere gange i løbet af en dag. Fordi opgaverne er stoflige – koncepttegninger, testfits, visualisering af et designgreb o.lign. – er rammesætning af opgaven, sparringen samt den efterfølgende dialog om opgaveløsningens kvalitet meget konkret – til gavn for både nye og erfarne medarbejdere”

MORTEN FISKER , CHEFANALYTIKER

Hvordan gør du?

Vil du arbejde strategisk med rummet som redskab? Send os en kort motiveret ansøgning samt portfolio til hh@signal-arki.dk, hvor du fortæller, hvad der gør SIGNAL spændende for dig.

Vi planlægger samtaler i uge XX. Forventet opstart hos SIGNAL er den XX.

Vi glæder os til at tage imod endnu flere unge talenter