Brugerinddragelse

Brugerne er nøglen til succes

Vores erfaring viser, at de bedste resultater opnås gennem brugerinvolvering – og at netop denne involvering er den stærkeste værdiskaber til at sikre ejerskab i implementeringen af strategiske visioner.

Vores erfarne procesledere anvender faciliteringsmetoder, som sikrer innovative resultater og brugbare løsninger gennem målrettet involvering af brugerne. Vi trækker på en bred vifte af veltestede metoder til behovsafdækning – blandt andet spil, fotodagbøger, referenceture, workshops med brugergrupper, fokusgruppeinterviews, observationer, feltstudier og fremtidsfortællinger. Alle sammen redskaber, der medvirker til at give deltagere på workshops inspiration og fælles afsæt for diskussioner om eksisterende og ønskeligt samspil mellem rum og adfærd.

Vi trækker på solid erfaring med konceptualisering og facilitering af workshops med op til 250 deltagere med fokus på brugen af rum – herunder også med udgangspunkt i 1:1 afprøvninger af mere konkrete bud på indretningsdesigns, som ønskes diskuteret og kvalificeret af brugere.

Igennem hele processen har SIGNAL taget udgangspunkt i vores behov og har derfor løst opgaven meget præcist i forhold til vores ønsker. Særligt vigtig har medarbejderinddragelsen været, og netop her har SIGNALs arbejdsmetode vist sig effektiv og anerkendende i forhold til den usikkerhed, som en flytning nødvendigvis afføder. Professionshøjskolen UCC har været yderst tilfreds med samarbejdsprocessen og det konkrete resultat for en kommende indretning af vores arbejdsplads.

Karen-Ditte Nielsen , Projektkonsulent, Professionshøjskolen UCC