Research & analyse

Vi har Danmarks største samling af nøgletal om adfærd og byggeri

Vi arbejder evidensbaseret med design, og vores rådgivning er funderet på systematisk indsamling af data om adfærd og rum.

Vores analysearbejde er baseret på såvel kvantitativ som kvalitativ indsamling af data. Vi anvender en række forskellige antropologiske og etnografiske metoder i form af observationer, aktivitetsregistreringer, fokusinterviews, fotoregistreringer, designanalyser, feltstudier m.v. Vi identificerer erkendte og ikke-erkendte behov og laver kultur- og identitetsanalyser. Disse danner grundlag for programmering, areal- og rumanalyser samt design og indretning af de fysiske rammer. Vores analyser giver konkrete bud på funktions- og arealfordeling, optimering af work flow-processer, nærhedsmatrix i relation til indbyrdes placeringer i de fysiske rammer, interaktionsdiagrammer set i relation til behovet for mødefaciliteter m.v.

Siden SIGNAL blev stiftet i 2000 har vi gennem årene indsamlet og analyseret data fra rum- og adfærdsstudier for kunder inden for både den private og offentlige sektor. Resultatet af disse studier er samlet i SIGNALs database, som udgør den største samling af nøgletal over rum og adfærd i Danmark. Vores strategiske analyser sikrer innovative og fremtidssikrede løsninger, fordi de skaber ny indsigt hos vore kunder i ikke-erkendte behov og uudnyttede potentialer og ressourcer.