Servicedesign

Servicedesign er den korte vej til bedre kundeservice gennem enkle løsninger

Vores koncepter om servicedesign er målrettet kunder, der ønsker at styrke deres konkurrenceevne, forbedre deres kundeservice, forbedre arbejdsgange eller eksempelvis skabe effektivitetsforbedringer gennem øget medarbejdertrivsel.

Vi har gennemført en lang række servicedesignprojekter inden for stat, kommune og sundhedsvæsen, hvor målsætningen har været at udvikle enkle og direkte anvendelige løsninger på ofte komplekse problemstillinger. Løsninger, der skaber større værdi for både borgere, institutioner og ansatte gennem et kvalitetsløft og en betydelig forbedring af arbejdsgange og processer. Kendetegnende for disse løsninger er, at de ikke forudsætter merudgifter, men alene skaber en større ressourcefuldhed inden for de eksisterende økonomiske rammer.

Servicedesign dækker over design af systemer, processer og immaterielle serviceydelser, der sigter mod at levere en service til en bruger. Servicedesign er således en tværfaglig disciplin, som integrerer en række designdiscipliner med strategi og forretningsudvikling.