25.03.2015 SIGNAL design thinking proces giver resultat

Kulturrummet

SIGNAL, Thisted Kommune og Kulturstyrelsen har noget sammen. Et ”brain child”. Da Modelprogram for Folkebiblioteker, finansieret af Kulturstyrelsen og Realdania med SIGNAL som udførende rådgiver tidligt 2013 inviterede danske kommuner, der arbejdede med fornyelse af deres biblioteker til at deltage i en proces omkring lokale designworkshops var Thisted Kommune en af de tre vindere.

Allerede den gang på en bærende idé om at skabe et stærkere samspil mellem tre kulturinstitutioner, der alle ligger tæt på byens park samt en ny musikskole. Gennem de næste to år har SIGNAL gennem en visionsworkshops, factfindingbesøg, designworkshops hjulpet Thisteds projektejere med at gøre visionen skarpere, og de brugerdrevne designproccesser har oversat ideer, ønsker og behov til rum og funktionsprogrammer, som har dannet afsæt for en samlet arkitektkonkurrence om opdatering af KulturRummet, som KPF Arkitekter har vundet. En intensiv proces, der nu har båret frugt – læs mere her

By Per Feldthaus.