01.05.2016 SIGNAL holder oplæg om RUM & LÆRING

SIGNALs managing partner Gitte Andersen holder oplæg om Rum & Læring på Danske Erhvervsskolers Årsmøde –  25. maj 2016 – Nyborg Strand.

  • Hvordan kan vi fremtidssikre vores læringsrum så de er agile og fleksible ift. skolernes fremtidige driftsmæssige behov?
  • Hvordan kan vi skabe nye og flere spillefelter til læring i de eksisterende fysiske rammer?
  • Hvordan kan vi skabe flere og bedre muligheder ved at aktivere ”guldet i nabolaget”
  • Hvordan kan data være med til  at give viden om hvordan design og brug af de fysiske rammer fremmer strategier på den enkelte skole?
  • Mentale Ombygninger ® – hvor langt kan vi nå uden at bygge om eller flytte vægge – men kun ved at udfordre  adfærd for hvordan vi bruger vores fysiske rammer?
  • Hvordan kan de alle de uudnyttede m2 i de eksisterende fysiske rammer aktiveres så de i  langt højere grad giver nye og bedre muligheder for læring og fremmer forskellige læringsstile?
By Signal admin.