07.09.2012 SIGNAL KVALIFICERET SOM SKI-LEVERANDØR

SIGNAL er sammen med Emcon blevet kvalificeret som leverandør på SKI’s Rammeaftale 17.05 for Bygherrerådgivning.

Dette ydelsesområde vedrørende bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter, kan omfatte nybyggeri, udvidelse, tilbygning, ombygning og/eller renovering. Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter omfatter rådgivning inden for byggeri som f.eks. organisering, programmering, udbud og kontrahering, risikovurderinger, tidsplanlægning og budgettering.

By Signal admin.