23.08.2012 SIGNAL medforfatter til “Ny Nordisk Skole”

Adm. direktør i SIGNAL Gitte Andersen er udpeget af Børne- & Undervisningsminister Christine Antorini til at deltage i den 20 mands dialoggruppe som skal hjælpe med at forankre Ny Nordisk Skole i praksis. Dialoggruppe med en række velrenommerede forskere, praktikere og aftagere på børne- og undervisningsområdet

Dialoggruppen for Ny Nordisk Skole skal definere og præcisere de særlige nordiske styrker og værdier, som uddannelser og dagtilbud skal udvikles efter. Og de skal medvirke til at udbrede dem til de mennesker, der arbejder med børn og undervisning i hverdagen. I første omgang skal dialoggruppen komme med bud på, hvad det er for kompetencer, som dagtilbud og uddannelser skal give børn og unge i fremtidens samfund. Senere skal dialoggruppen udarbejde et manifest, der skal udgøre de værdier og leveregler, vi skal udvikle fremtidens dagtilbud, skoler og uddannelser efter. Målet med arbejdet er at løfte fagligheden – for alle børn og unge.

Inden for rammerne af regeringens politik og regeringsgrundlaget skal dialoggruppen medvirke til, at konkrete forandringer forankres i praksis og bidrager til at udvikle et fagligt stærkt uddannelsessystem med plads til alle. Du kan møde dialoggruppens medlemmer her på siden.

SIGNAL bidrager især med vores viden om koblingen mellem Rum & pædagogik og med afsæt i de fokusområder og muligheder som blev afdækket i det Modelprogram for Folkeskoler som SIGNAL har udarbejdet for Erhvervs- og byggestyrelsen og Realdania.

By Per Feldthaus.