08.11.2015 SIGNAL rådgiver for European Spallation Source

SIGNAL arkitekter har fået til opgave at rådgive ESS Lund om udarbejdelse af et koncept for workplace strategi i forbindelse med indretning af de fremtidige arbejdsmiljøer der skal understøtte det tværfaglige internationale forskningsarbejde i European Spallation Source (ESS) .

European Spallation Source (ESS) er et tværfaglig forskningscenter baseret på verdens mest kraftfulde neutron kilde. ESS er en af de største videnskabelige og teknologiske infrastrukturer der bygges i dag. ESS er et europæisk partnerskab og forskningscentret skal når det er færdigt tage imod minimum 2-3 tusinde gæsteforskere hvert år. Byggeriet blev påbegyndt i efteråret 2014. SIGNAL får til opgave at sikre koblingen mellem mennesker og kultur med afsæt i ESSs strategier for fremtidens internationale forskningsmiljø og fokusere på, hvordan rumdesign optimalt kan fremme relationer mellem mennesker så trivsel og kvalitet øges og skaber den ønskede værdi.

By Signal admin.