02.10.2014 SIGNAL SØGER CHEFKONSULENT FOR DESIGN

VIL DU VÆRE MED TIL AT UDVIKLE FREMTIDENS DESIGN PÅ SIGNAL

Har du lyst til at stå i spidsen for udviklingen af fremtidens design på SIGNAL? Og vil du gerne være en del af en virksomhed som arbejder strategisk med rum og design? Så har vi måske stillingen til dig:

OM JOBBET
Som chefkonsulent for design får du ansvar for udvikling og kvalitetssikring af det faglige niveau indenfor design blandt kollegaerne på SIGNAL– herunder facilitere og sikre at SIGNAL besidder den nyeste viden indenfor designområdet med særligt fokus på indretning af lærings- & uddannelsesmiljøer og arbejdspladser (f.eks. ved at stå for interne Masterclasses, læringsdage – deltage i konferencer mv.).

Som chefkonsulent forventer vi, at du er udadvendt og opsøgende i forhold til salg og forretningsudvikling og tilførsel af nye opgaver til SIGNAL. Du vil indgå i et lederteam med SIGNAL’s andre chefkonsulenter, og medvirke til udvikling af strategier og fremtidige salgskoncepter. Du vil referere direkte til direktionen. Dine arbejdsopgaverne vil bl.a. være:

  • Ansvar for faglig udvikling og kvalitet af design internt på SIGNAL
  • Ansvar for udvikling af et  kreativt og innovativt fagligt miljø omkring design, gennem løbende sparring med arkitekter og designer.
  • Arbejde proaktivt og medvirke til at identificere og udvikle nye projekter, forretningsmuligheder og markedsområder, herunder arbejde med salg og hjembringelse af nye opgaver.
  • Arbejde akkvisitivt ud i markedet og heade  projekter overfor nøglekunder.
  • Sikre synlighed af SIGNAL’s designløsninger nationalt og internationalt.
  • Skrive artikler, blogindlæg, holde forelæsninger mv. nationalt og internationalt for derigennem at styrke SIGNAL’s position og brand som eksperter idenfor strategisk design af rum og indretning.
  • Kvalificere SIGNAL’s evne til at løse opgaver og skabe værdi for kunder med særligt vægt på udvikle design løsninger der overskrider det forventelige
  • Fungere som projektleder på udvalgte opgaver, med ansvar for projektets fremdrift, kvalitet og økonomi.
  • Arbejde tværfagligt og fungere som specialist og sparringspartner på SIGNAL’s projekter.

OM DIG
VI forventer at du har ledelseserfaring og er kommercielt tænkende. Du er teamplayer og er god til at udvikle dine kollegaers potentiale og kompetencer. Du har en skarp og strategisk tænkende designprofil og kan fremvise dokumenterede eksempler på egne designløsninger der har gjort en forskel. Du har erfaring og ambitioner, så du kan bidrage til at løfte og videreudvikle SIGNALs designprofil og sikre den faglige højde hos kollegerne. Du er ikke konfliktsky, og skal løbende være med til at udvikle og “sætte holdet”, så vi altid er det rigtige hold ift. de designløsninger og den kvalitet SIGNAL ønsker at være kendt for!

OM SIGNAL
Grundlaget for tænkningen i Signals projekter er arbejdet med rum som et strategisk redskab i forandringsprocesser for derved at skabe ny værdi for kunder og slutbrugere. I alle Signals projekter er afsættet for kunden et ønske om at få de fysiske rammer til at yde mere på en bedre måde. Både i forhold til driftsoptimering og reduktion af samlet arealforbrug og ikke mindst i måden rum understøtter strategier og arbejdsprocesser i organisationen nu og i fremtiden – at skabe rum der giver de bedste betingeler for  trivsel  og optimale arbejdsprocesser.

SIGNAL er en tværfaglig organisation, der beskæftiger ca. 30 mennesker med supplerende faglige baggrunde – arkitekter, designere , sociologer , ejendomsmæglere , organisations- og forandringsledere, projekt og proces ledere osv.

SIGNAL DK: Århusgade 88, 2, DK-2100 København Ø, Tel: +45 3529 3070
SIGNAL NO:Rådhusgate 26 / 0151 Oslo Tel: +47 9189 3017
www.signal-arki.dk // signal-arki@signal-arki.dk

ANSØGNNG
Send din motiverede ansøgning vedhæftet CV og eksempler på design du har stået for til direktør og partner Per Feldthaus pf@signal-arki.dk senest den 31. Oktober 2014. Spørgsmål til stillingen kan rettes til Per Feldthaus på mail eller tel. +45 2080 7011.

By Anne Sofie Grønning.