21.04.2015 SIGNAL udvikler koncept for bydelshus i Oslo

SIGNAL vinder konkurrencen om udvikling af koncept og rumprogram for nyt bydelshus

Bydel Alna i Oslo kommune skal bygge et nyt bydelshus på Furuset for at forbedre helse- og mestringstilbud til bydelens brugere og for de ca. 250-300 ansatte. I det nye bydelshuset er det målet, at borgerne skal møde en mere sammenhængende og inkluderende forvaltning. Dette skal ske ved, at der i bydelen skabes mere tværfagligt samarbejde på tværs af offentlige og private aktører, og gennem højere grad af ressourcedeling og tilbud som understøtter en bæredygtig byudviling.

SIGNAL har vundet opgaven med at udarbejde koncept- og rumprogram for byggeriet i konkurrence med 15 andre stærke aktører

By Anne Sofie Grønning.