22.04.2013 SIGNAL vinder indretningen af DOKK1

DOKK1_om_aftenen

Aarhus Kommune har efter et udbudsforløb indgået aftale med SIGNAL om indretning af DOKK1.

Hovedidéen bag anlægsprojektet DOKK 1 er at bygge fremtidens bibliotek og omdanne det indre havneområde i Aarhus til et levende og aktivt byrum.  Her kan borgere og besøgende opleve byens møde med vandet og få mulighed for nye kulturelle aktiviteter, ophold, oplevelser og leg.

DOKK1 bliver det nye Hovedbibliotek og Borgerservice, som skal formidle fremtidens medier og kommunale serviceydelser til borgerne. Huset skal være et åbent og tilgængeligt lærings- og oplevelsesmiljø, som giver mulighed for oplevelser og aktivitet såvel som ro, indlevelse og fordybelse. Med sine mangfoldige faciliteter til sociale aktiviteter, foreningsliv og netværk bidrager Dokk1 til at fremme demokrati og fællesskab.

DOKK1 skal med visionær og bæredygtig arkitektur være et ikon for Aarhus og vidne om en fremtidstænkende og innovativ by.

SIGNAL er gået sammen med wayfindingspecialisterne Triagonal Aps og ingeniørfirmaet Alectia A/S. Som begrundelse for tildelingen af projektet udtaler Aarhus Kommune at “Teamet har tilbudt en overbevisende proces og stærke kompetencer inden for indretning, inddragelse, wayfinding, produktkendskab og analyser“.

Første opgave er at gennemføre en udviklingsproces, hvor teamet sammen med en lang række brugergrupper skal udvikle en indretningsplan for DOKK1. Derefter følger en række udbud, der tilsammen skal skabe en original, fantasifuld og oplevelsesbaseret indretning, der også integrerer interaktive elementer og ny teknologi.

Det er arkitektfirmaet SHL der som totalrådgiver og arkitekter har skabt designet bag den imponerende DOKK1. Byggeriet skal stå klar på havnen ultimo 2014. Læs mere om den spændene projekt her

By Signal admin.