08.08.2012 SIGNAL UDVIKLER NYT BIBLIOTEKSKONCEPT

Kulturstyrelsen har valgt SIGNAL som rådgivere til at udvikle et modelprogram for fremtidens bibliotek. Programmet skal give innovative bud på, hvordan det moderne bibliotek kan bidrage til byudvikling og hvordan bibliotekets fysiske rammer kan udvikles, så de bedst muligt understøtter bibliotekernes nye rolle.

Folkebibliotekernes rolle har i de seneste år ændret sig markant. Ændrede brugermønstre og dermed ændrede funktioner stiller nye krav til bibliotekernes fysiske rammer.

Med aftalen med SIGNAL ligger der et prospekt for projektets forløb frem til juni 2013, hvor der skal ligge et modelprogram klar til inspiration for kommuner, bygherrer, arkitekter og entreprenører. Programmet skal udgøre et hjælpeværktøj til de parter, der skal udbyde, tegne og opføre nyt byggeri, eller gennemføre renoveringer eller udbygninger med udgangspunkt i programmet.

SIGNAL arkitekter har erfaring fra udvikling af modelprogrammer til bl.a. Fremtidens Folkeskole og Det gode Hospice.

Projektet er organiseret med en styregruppe, som består af repræsentanter for opdragsgiverne: Direktør for Kulturstyrelsen Anne Mette Rahbæk (formand), Forvaltningschef Rolf Hapel, Bibliotekschef Jens Lauridsen, Tone Lundén, Udviklingskonsulent ved Hjørring bibliotekerne, Projektleder Marianne Kofoed, Realdania, og chefkonsulent Jonna Holmgaard Larsen (sekretær).

Projektteamet er forankret hos SIGNAL arkitekter, der skal stå for fremdrift, analyse og udvikling af modelprogrammet i tæt dialog med projektets styregruppe.
Konsulent Jens Thorhauge og Dorte Skot-Hansen, centerleder ved IVA, tilknyttes SIGNALs projektteam som faglige konsulenter. Desuden vil der til projektet blive knyttet en såkaldt visionsgruppe primært med deltagere uden for sektoren. Gruppen skal inspirere og udfordre projektteamet og på den måde bidrage til kvaliteten af projektet.

Endelig vil projektet invitere alle nøgleinteressenter i og omkring de danske folkebiblioteker til at deltage i konferencer undervejs i projektet.

Det er ambitionen, at modelprogrammet skal ’udkomme’ som et dynamisk, webbaseret værktøj, der indeholder ny viden, best practise og anbefalinger til det moderne biblioteksbyggeri.

 

 

By Per Feldthaus.