03.08.2012 Toplederne stiller nye krav til de fysiske rammer

I 14 år har vi på SIGNAL i forbindelse med vores projekter samlet en række udsagn og fokusområder fra topledere i dansk erhvervsliv. De svarer alle stort set det samme, når de bliver spurgt om årsagen til, at de ønsker at forandre deres fysiske rammer.

Tidligere ville et typisk svar være behovet for enten flere eller færre m2. Det er selvfølgelig stadig nærværende og yderst relevante årsager til at give rum et servicetjek – men i dag bliver svaret suppleret med en række andre udsagn. Fælles er ønsket om:

  • At gå fra de personligt ejede skræddersyede arealer til de fleksible fælles ejede arealer
  • At gå fra fastlåste arbejdsrutiner til aktivitetsbaseret dynamisk arbejde
  • At gå fra funktionsopdelt anvendelse af space til delt anvendelse af space
  • At gå fra individuelt arbejde til teambaseret tværfagligt arbejde – hvor netværkskulturer understøttes og fremmes i udformningen af de fysiske rammer.
  • At skabe rammer, hvor synlig ledelse og transparens i beslutningsprocesser understøttes i adfærd og brugen af de fysiske rammer. Hvor ledelse bliver relationelt, frem for udelukkende noget rationelt
  • At skabe rammer, hvor fastlåste vaner og roller udfordres og erstattes af nye – og hvor rum bruges som træningsbane herfor.
  • At gå fra manifesterende statisk arkitektur til fysiske rammer, som iscenesætter nye roller og adfærd og optimalt befordrer trivsel mellem mennesker.
  • At skabe rammer, der befordrer både interaktion såvel som autonomi og samtidig er fleksible ift. fremtidige forandringer i organisationen.
  • Og endelig, og ikke mindst, at skabe rammer, der anvender færre m2 klogere!

Rum kobles altså i dag af topledere sammen med ønsket om at etablere fleksible // kreative // mangfoldige // aktivitetsbaserede arbejds- og læringsmiljøer – måske i erkendelse af, at videndeling, kreativitet og innovation ikke kan beordres, men kun befordres. Og, at det stiller særlige krav til udformning af rum i forandring! Som metafor for en bygningsfysisk struktur kunne man måske tale om den samarbejdsvillige bygning – eller samarbejdsvillig arkitektur?

Der er en klar tendens til, at topledere i stadig stigende grad ser de fysiske rammer som et eminent redskab til at understøtte virksomhedens strategiske og organisatoriske forretningsudvikling. Og de mange projekter vi i SIGNAL har gennemført taler deres tydelig sprog: Strategisk design af rum øger virksomhedens performance og medarbejdernes trivsel.

 

 

By Per Feldthaus.