08.01.2013 Topvirksomheder ændrer på de fysiske rammer

Weidekampsgade 6, 2300 København S, DK, Deloitte

CARLSBERG, SHELL, DELOITTE, DANSK INDUSTRI. Danske topvirksomheder bruger mere end nogensinde rumindretningen til at forbedre kommunikationen og interaktiviteten mellem medarbejderne.

Mens den økonomiske krise fortsætter, anvender stadig flere topvirksomheder indretningen af deres virksomhedslokaler som et aktivt redskab til at højne deres ‘performance’.

Virksomheder som Carlsberg, Deloitte, DONG og brancheforeningen Dansk Industri nytænker medarbejdernes arbejdspladsstationer, fællesrum, stillerum og de fysiske rammer, så medarbejdere og ledere arbejder mere effektivt. Og stadig flere af de allerstørste virksomheder følger trop.
Det viser de virksomheder som vi i SIGNAL samarbejder med, når vi rådgiver topledelser herhjemme i at optimere de fysiske rammer på arbejdspladsen og herigennem forbedre medarbejdernes output.

Mere kommunikation og videndeling
Især de seneste to år er der sket en markant vækst blandt især topvirksomheder, som ønsker at udvikle designet af deres arbejdsmiljøer og særligt, hvordan medarbejderne benytter dem mest fordelagtigt. I takt med at krisen har bidt sig fast, tænker erhvervslivet mere innovativt. I denne henseende betyder det, at medarbejderne arbejder mere effektivt, bedre deler viden og udvikler nye, værdiskabende løsninger for kunderne. Sammenlignet med for to år siden sidder medarbejderne i de virksomheder, vi har rådgivet, i dag 15 procent mindre ved deres skriveborde. Bl.a. fordi de interagerer mere med hinanden.

Carlsberg, der netop er flyttet ind i helt nye kontormiljøer fra Vesterfælledvej 100 i Købenavn til nummer 6 længere nede ad gaden, er en af de virksomheder, som SIGNAL har rådgivet. Formålet med at ændre de fysiske faciliteter er at skabe ekstra “handlekraft” og “forenkling”, forklarer HR-direktør hos Carlsberg, Thomas Kolber.

“Med flytningen går vi væk fra de traditionelle kontorer med lange gange og adskilte rum, hvor folk sidder hver for sig og arbejder i siloer. På grund af større sammenlagte arbejdsområder bliver det meget lettere for folk at kontakte og tale med hinanden. Det revitaliserer samarbejdet og skaber en idémæssig dynamik og spændstighed, som vi på sigt er sikre på vil manifestere sig i en øget omsætning,” fortæller Thomas Kolber.

Traditionelle statuskontorer får sparket
Arbejdspladser i 2012 stiller krav til en mere fleksibel indretning. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at medarbejderne flere steder ikke sidder et fast sted, men frit kan logge sig på en pc hvor som helst, og at ledernes kontorer er fjernet: ”Flere og flere virksomheder fjerner de traditionelle statuskontorer til lederne. Ved at sætte ledere og medarbejdere i samme lokale forbedres muligheden for at samarbejde og lede. Og har medarbejderne heller ikke faste pladser, får virksomhederne rigtig mange kvadratmeter at lege med, som kan udnyttes markant mere effektivt”

By Per Feldthaus.